FOX Computer Service - Tworzenie oprogramowania i usługi komputerowe
FOX Computer Service
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2020
Listy referencyjne

Referencje

Marzec - kwiecień 2016 opracowanie programu GML AnRap pozwalającego na wizualną analizę błędów wykazywanych w plikach GML dla ZSIN i EGB przez walidator stworzony przez firmę Intergraph dla GUGiK. Program pozwala na szybkie poruszanie się po plikach GML w celu odnalezienia obiektu zawierającego błąd. Niejednokrotnie odnalezienie błędnego obiektu wymaga przeanalizowania relacji pomiędzy obiektami. W programie można to uzyskać poprzez kliknięcie w odnośnik. Program GML AnRap pozwala na otworzenie i analizę bardzo dużych plików GML, które swoją objętością mogą sięgać kilku GB, co przeważnie wyklucza wykorzystanie do tego celu darmowych edytorów tekstowych.
Styczeń - luty 2016 rozszerzenie programu Ewidencji Środków Chemicznych o możliwość ewidencjonowania Odpadów Chemicznych poprzez wprowadzenie Kart Ewidencji Odpadów oraz katalogu odpadów zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Program umożliwia także sporządzanie zestawień na podstawie informacji zawartych w kartach ewidencji odpadów.
Wrzesień 2015 - Styczeń 2016 opracowanie wersji programu Ewidencji Materiałowej działającej na bazie PostgreSQL i wdrożenie jej w Farm Frites Poland SA oraz w Robex Sp z o.o.
Lipiec - wrzesień 2013 opracowanie wersji programu Ewidencji Środków Chemicznych działającej na bazie PostgreSQL i wdrożenie jej w Farm Frites Poland SA w Lęborku.
Maj - czerwiec 2013 opracowanie programu LG Skany pozwalającego na wizualne opisywanie materiałów skanowanych definiowalnym słownikiem w tym dla potrzeb digitalizacji materiałów i operatów zasobu geodezyjnego i kartograficznego PZGIK.
W roku 2010 opracowanie programu Ewidencji Środków Chemicznych dla Farm Frites Poland SA. Zadaniem programu jest gromadzenie informacji o środkach chemicznych stosowanych w fabryce. Każdy środek posiada własną kartotekę ze szczegółowymi informacjami na temat jego składu, szkodliwości, zasad stosowania itp. Gromadzone są także dokumenty elektroniczne opisujące każdy środek.
W roku 2008 opracowanie programu e-LogBook dla Farm Frites Poland SA. Zadaniem programu jest obsługa zdarzeń występujących na liniach produkcyjnych oraz raportów zmianowych. Dostęp do programu został udzielony wszystkim działom produkcji (ok 60 użytkowników sieci). Zasada działania opiera się na wymianie informacji pomiędzy pracownikami linii produkcji i działem utrzymania produkcji. Pracownicy linii zgłaszają problem, dział utrzymania go rozwiązuje, a całość komunikacji jest zapisana w programie. Dzięki mechanizmowi raportów i przeglądania danych, można uzyskać informacje o historii poszczególnych maszyn.  
Od roku 2007 obsługa informatyczna Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lęborku w zakresie:
- rozwiązywania bieżących problemów z funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, sieci i
  oprogramowania, w tym: TurboEwid 2007, Terrabit, EGB V, FVAT
- instalacja nowego sprzętu komputerowego
- archiwizacja danych
- aktualizacja oprogramowania
W roku 2006 wdrożenie programu Ewidencji Materiałowej w firmie Laryco Invest Corporation w Jezierzycach koło Słupska. Wersja zbliżona do stosowaniej w firmie Robex.
W roku 2005 wdrożenie programu Ewidencji Materiałowej w firmie Farm Frites Poland SA w  Lęborku. Poza typową funkcjonalnością związaną z obiegiem dokumentów magazynowych (RW, PZ itd) program posiada wbudowaną obsługę utrzymania produkcji w tym:
- specyfikację techniczną maszyn
- techniczne raporty zmianowe opisujące zdarzenia na liniach produkcyjnych
- obsługę kodów kreskowych poprzez kolektory danych CipherLab 8300
- oprogramowanie w/w kolektorów danych
W roku 2003 opracowanie programu Ewidencji Materiałowej i wdrożenie go w firmie ROBEX Sp z o.o. w Lęborku. Poza typową funkcjonalnością związaną z obiegiem dokumentów magazynowych (RW, PZ itd) program posiada wbudowaną obsługę przygotowania produkcji w tym:
- rejestrowanie zamówień na konstrukcje, zbiorniki i kontenery poprzez internet (formularze na WWW)
- obsługa kalkulacji kosztów materiału i czasu pracy związanych z wykonaniem zlecenia
- obsługa ofert wraz z kalkulacją kosztów
- rozliczanie czasu pracy pracowników wraz z podziałem na działy produkcji i stanowiska pracy
- obsługa zakupów zagranicznych i sporządzanie zestawień dla Inter-Stat
- obsługa produkcji w toku
- obsługa produktów gotowych
- obsługa transportu do odbiorcy w tym listy przewozowe CMR
- rozliczanie kosztów zlecenia
Marzec - kwiecień 2001 projekt i instalacja okablowania strukturalnego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lęborku (ok 60 punktów sieciowych)
Listopad - grudzień 2000 instalacja okablowania strukturalnego tele-informatycznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wydziale Ewidencji Gruntów w Słupsku. Sieć została wykonana w kategorii 5, co zapewnia predkość transmisji danych na poziomie 100 Mb/s. Ponadto, wykorzystując powstałą infrastrukture, możliwe okazało się połączenie w/w wydziałów siecią telefoniczną. Sieć obejmuje ok. 50 punktów podłączeniowych.
Maj 2000 instalacja okablowania strukturalnego w nowej siedzibie firmy GeoBaza Sp z.o.o
Luty 1999 uzyskanie uprawnień do prowadzenia serwisu i instalacji urządzeń fiskalnych  POSNET
Maj 1998 instalacja sieci komputerowej Novell S.B. wraz z okablowaniem w LPBS Lębork
Maj 1998 udział w szkoleniu firmy Novell nr 801 "Service and Support" organizowanym przez Soft-tronik Education Center Sp z o.o. Oddział Gdynia
Luty 1998 instalacja sieci Lantastic wraz z okablowaniem w Urzędzie Rejonowym w Człuchowie w wydziale Ewidencji Gruntów.
Styczeń 1998 instalacja sieci Lantastic wraz z okablowaniem w Urzędzie Rejonowym w Miastku w wydziale Ewidencji Gruntów.
Grudzień 1997 instalacja sieci Lantastic wraz z okablowaniem w Urzędzie Rejonowym w Bytowie w wydziale Ewidencji Gruntów.
Lipiec 1997 instalacja sieci Lantastic w Hurtowni Papierniczej w Lęborku oraz wdrożenie systemu Subiekt 4
Maj 1997 udział w szkoleniu firmy ARTISOFT z instalacji, konfiguracji i administracji sieci Lantastic
Rok 1996 wdrożenie systemu Ewidencji Materiałowej firmy EXPERT z Gdańska w Farm Frites Poland S.A. Lębork
Rok 1996 uzyskanie uprawnień do prowadzenia serwisu i instalacji urządzeń fiskalnych firmy DATAPROCESS
2011 Szkolenie e-Ośrodek BMT
2010 Szkolenie NIKON
2009 Szkolenie DAGMA (ESET)
2007 Starostwo Powiatowe w Lęborku
2007 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
2006 Farm Frites Poland SA
2005 Urząd Miejski w Słupsku
2005 Starostwo Powiatowe w Słupsku
1998 Szkolenie Novell
1997 Szkolenie Lantastic