FOX Computer Service - Tworzenie oprogramowania i usługi komputerowe
FOX Computer Service
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2020
ESChem - Lista środków
ESChem - Kartoteka środka chemiczego
ESChem - Analiza środków chemicznych
Historia wersji
Program Ewidencja Środków i Odpadów Chemicznych "E.S.Chem"
Dane techniczne programu:
- środowisko pracy: MS Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (x86 i x64)
- wymagania sprzętowe: takie jak dla w/w systemów operacyjnych
- program wykorzystuje silnik bazy danych PostgreSQL 9.xx
- program jest w pełni sieciowy, zawiera mechanizmy transakcji
- ilość osób jednocześnie pracujących uzależniona jest jedynie od licencji na system operacyjny
Wersja 2.12 z 24.01.2016
Zmiany:
Dodano analizę odpadów

Wersja 2.11 z 09.01.2016
Zmiany:
Dodano wydruk Karty Ewidencji Odpadu

Wersja 2.10 z 06.01.2016
Zmiany:
Dodano obsługę odpadów chemicznych

Wersja 2.02 z 21.05.2015
Zmiany:
Zmieniono sposób przeglądania list

Poprawione błędy:
1. Poprawiono błąd związany z wyszukiwaniem informacji na listach

Wersja 2.01 z 24.01.2014
Poprawione błędy:
1. Poprawiono błąd związany z dopisywaniem pozycji do słownika podczas edycji formularzy kartoteki środka.


Wersja 2.00 z 02.10.2013
Zmiany:
1. Nowa wersja programu działająca na bazie PostgreSQL.


Wersja 1.08 z 03.05.2013
Zmiany:
1. Na liście środków chemicznych wprowadzono czerwone tło dla nie zatwierdzonych środków chemicznych.

Wersja 1.07 z 01.10.2012
Zmiany:
1. Zmianie uległ formularz podglądu wydruku.

2. Wprowadzono możliwość filtrowania listy środków w kontekście zapisów historycznych.

3. Dodano możliwość przenoszenia środka do historii oraz przywracania go do stanu aktualnego.

4. W analizie środków chemicznych, wprowadzono możliwość drukowania lub nie środków historycznych oraz możliwość drukowania tylko środków zatwierdzonych do użytku.

Wersja 1.06 z 05.05.2012
Zmiany:
1. W parametrach operatora wprowadzono możliwość ustawienia szybkiego podglądu wydruku oraz określenie domyślnej skali podglądu wydruku.

2. Poprawiono działanie podglądu wydruku w zakresie skalowania i przeglądania stron

3. W edytorze wydruku dodano możliwość zapisu wydruku w formacie TXT

4. Na kartotece środka chemicznego oraz na listach środków dodano informację, czy dany środek został zatwierdzony do użytku.

Wersja 1.05 z 28.06.2010
Poprawione błędy:
1. Poprawiono błąd dotyczący wyszukiwania środków chemicznych na listach. Nie działało wyszukiwanie blankietowe.

Wersja 1.04 z 21.06.2010
Zmiany:
1. Wprowadzono instrukcję do programu w formie prezentacji multimedialnej.

2. Zmieniono sposób licencjonowania programu. Licencja wczytywana jest z pliku "Licencja.dat".


Wersja 1.03 z 01.06.2010
WERSJA HANDLOWA PROGRAMU
Program "E.S.Chem" umożliwia zarządzanie środkami chemicznymi stosowanymi w firmie oraz wytwarzanymi i przekazywanymi do utylizacji odpadami chemicznymi. Środki chemiczne prezentowane są w formie listy:
Każdy środek chemiczny posiada swoją kartotekę.
Na kartotece podawane są podstawowe informacje o środku:
- nazwa,
- przeznaczenie,
- producent i dostawca,
- daty wprowadzenia i wycofania środka,
- informacje o zgodności z REACH, USDH1 oraz zatwierdzeniu środka do stosowania w firmie

Ponadto, na zakładkach w dolnej części formularza dostępne są informacje o:
- dokumentach opisujących środek (karty charakterystyki)
- NDS-ach - najwyższych dopuszczalnych stężeniach środka
- zagrożeniach związanych ze środkiem
- narażeniach
- skutkach zagrożeń
- stanowiskach pracy, na których środek jest używany.

W większości dane pochodzą z kart charakterystyk środków otrzymywanych w formie ulotek lub dokumentów elektronicznych. Wypełnienie poszczególnych elementów kartoteki daje możliwość przeprowadzania różnego rodzaju analiz.
Ponadto, dzięki dostępowi do danych w każdym miejscu firmy, można natychmiast uzyskać informację o danym środku. Jest to szczególnie istotne w przypadku jakiegoś zdarzenia (rozlanie, oblanie, spożycie) związanego z danym środkiem.
Drugim składnikiem programu jest ewidencjonowanie odpadów chemicznych wytwarzanych w firmie i/lub przekazywanych do utylizacji. Podobnie jak środki chemiczne, odpady są wyświetlane w postaci listy:
ESChem - Lista odpadów chemicznych
Każdy odpad chemiczny posiada swoją własną kartotekę zawierającą dane wynikające z  art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów:
ESChem - Kartoteka odpadu chemicznego
W kartotece odpadu zapisane są również daty przekazania środka do utylizacji. W rezultacie możliwe jest wydrukowanie Karty Ewidencji Odpadu
ESChem - Wydruk Karty Ewidencji Odpadu
Program umożliwia także sporządzanie analiz dotyczących odpadów chemicznych poprzez określenie kryteriów wyszukiwania na poniższym formularzu:
ESChem - Analiza odpadów chemicznych
Przykładowy raport odpadów chemicznych:
ESChem - Raport zestawienie odpadów chemicznych