FOX Computer Service - Tworzenie oprogramowania i usługi komputerowe
FOX Computer Service
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2020
Historia wersji
Program  Cechowanie Dokumentów "LG Skany"
Wersja 1.60 z 09.11.2017
Zmiany:
1. Wprowadzono obsługę plików PDF.
2. Wprowadzono prefix i suffix do oznaczeń dokumentów.
3. Dodano możliwość uproszczonego definiowania zakresu obszarowego.
4. Dodano okno z listą cechowanych plików.

Wersja 1.31 z 02.06.2013
Zmiany:
1. Rozszerzono licznik stron dokumentu z 99 do 999.

Wersja 1.30 z 30.05.2013
Zmiany:
1. Optymalizacja zużycia pamięci.

Wersja 1.20 z 28.05.2013
Zmiany:
1. Optymalizacja zużycia pamięci.

Wersja 1.10 z 27.05.2013
Zmiany:
1. Wprowadzenie obsługi TIFF-ów podstawowym zakresie.

2. Dwuklik na słowniku w celu ocechowania plików graficznych

3. Zmiana sposobu skalowania okna programu (dotyczy niskich rozdzielczości ekranu)

4. Na obu listach dodano menu kontekstowe pozwalające na:
- zaznaczenie wszystkich plików
- usunięcie zaznaczonych plików (tylko).

Wersja 1.00 z 23.05.2013
Wersja bazowa programu
      Program cechowanie dokumentów "LG Skany" powstał w celu ułatwienia opisywania dokumentów zasobu geodezyjno-kartograficznego prowadzonego przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Cechowanie dokumentów możliwe jest dla plików graficznych (skanów) zapisanych w powszechnie stosowanych formatach graficznych (*.jpg, *.bmp, *.tif itp), plików PDF oraz dla pozostałych plików.

Podgląd plików graficznych odbywa się w zakładce "Pliki graficzne" głównego okna programu:
W celu ocechowania poszczególnych skanów wystarczy zaznaczyć ich miniatury, a następnie wskazać w słowniku żądaną pozycję i kliknąć w przycisk "Ustaw oznaczenie" znajdujący się pod słownikiem. Zaznaczone skany (tylko) można również ocechować poprzez dwukrotne kliknięcie myszą na pozycję w słowniku.

W celu ocechowania pliku PDF należy wskazać go na liście plików (w oknie pomiędzy słownikiem i pozostałymi plikami) oraz postępować analogicznie jak dla plików graficznych. Wskazanie pliku PDF spowoduje pojawienie się podglądu jego treści na zakładce "Podgląd PDF".

Cechowanie pozostałych plików odbywa się analogicznie, z tym że do ich ocechowania należy posłużyć się przyciskiem "Ustaw oznaczenie pozostałych plików" znajdującym się poniżej listy z tymi plikami.

Wybrana ze słownika nazwa może być poprzedzona prefixem i/lub uzupełniona suffixem. Prefixem może być oznaczenie operatu w PZGIK, natomiast suffix może służyć do grupowania poszczególnych plików.

Zaznaczanie plików do cechowania odbywa się na zasadach obowiązujących w systemach Windows:
- pojedynczy plik - wystarczy go wskazać na podglądzie
- kilka plików w jednym ciągu - zaznaczyć pierwszy, wcisnąć klawisz Shift na klawiaturze i wskazać ostatni
- kilka różnych plików - zaznaczyć pierwszy, wcisnąć klawisz Ctrl na klawiaturze i wskazywać kolejne pliki

W ramach list skanów i pozostałych plików dostępne jest menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy. Poza tym za pomocą klawiszy "
+" i "-" można powiększać i pomniejszać wielkość miniatur.

W wyniku cechowania, zaznaczonym plikom zostaje nadana nazwa w/g schematu:

                  
[prefix]<oznaczenie ze słownika>[suffix]_nnn.<rozszerzenie pliku>

gdzie
nnn - jest wartością kolejną w ramach danego oznaczenia w słowniku dla przykładu:

      okladka_
001.bmp
      spis treści_
001.jpg
      projekt podziału_
001.jpg          
      projekt podziału_
002.jpg
      szkic lokalizacji roboty_
001.jpg
      szkic lokalizacji roboty_
002.bmp

Sam słownik zapisany jest w pliku tekstowym i może być modyfikowany przez użytkownika wedle jego potrzeb. Tym samym funkcjonalność programu nie ogranicza się tylko do branży geodezyjnej.
Zastosowanie programu do cechowania skanów wczytywanych do systemu TurboEwid

Program pozwala również na przygotowanie wsadu dla w/w programu. Elementem wiążącym jest słownik oznaczeń dokumentów. Słownik dokumentów w systemie TurboEwid posiada (poza nazwą dokumentu) wzorzec, który jest 15 znakową maską nazwy pliku dyskowego. Wzorce są zapisywane małymi literami i są unikalne w ramach słownika. Wystarczy zatem, aby wskazywane pliki dyskowe spełniały warunki wzorców dla nich przeznaczonych, np dokument Spis treści może mieć wzorzec spis treści%. Znak % we wzorcu oznacza dowolny ciąg znaków. Na tej zasadzie w systemie TurboEwid odbywa się automatyczne ocechownie  dokumentów na etapie ich wyboru.
Dzięki wizualnemu ocechowaniu poszczególnych stron zeskanowanych operatów przy pomocy programu "LG Skany", czas ich wprowadzania do systemu TurboEwid ulega znacznemu skróceniu przy jednoczesnym ograniczeniu błędów w cechowniu.
Dane techniczne programu:
- środowisko pracy: Windows 7, 8, 10 (x64)
- wymagany Acrobat Reader 12 DC
- wymagania sprzętowe: takie jak dla w/w systemów operacyjnych (min 4GB RAM)
Stanowisko Cena za 1 licencję
netto 
Cena za 1 licencję
brutto
pierwsze 500,00 PLN 615,00 PLN
drugie 250,00 PLN 307,50 PLN
trzecie 100,00 PLN 123,00 PLN
każde kolejne 50,00 PLN 61,50 PLN
Cennik:
Pliki, które nie zostały uznane za graficzne i PDF widoczne są w formie listy poniżej podglądu plików graficznych.

Po lewej stronie formularza znajduje się panel wyboru katalogu z materiałem wymagającym ocechowania, a poniżej niego lista ze słownikiem nazw nadawanych dokumentom.
Podgląd pliku PDF realizowany jest w zakładce "Podgląd PDF" głównego okna programu:
Pobierz Demo
Wersja demonstracyjna programu ogranicza słownik do 10 pozycji oraz dodaje prefix "Demo_" do poszczególnych plików.